Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Renata Osińska Fotografia. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żadania ich zmiany bądź usunięcia. Dane są przetwarzane jedynie do celów niezbędnej komunikacji w sprawach działalności studia. Dane nie są w żadnej formie udostepniane osobom adni podmiotom trzecim.